Socrate

Over socrate

De visie van Socrate is dat ‘waar mensen samen werken, er ruimte is voor verbetering.’ Het is onze missie om de samenwerking in organisaties te verbeteren waardoor de organisatie beter functioneert. In de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd in twee situaties waarin het belang van een goede samenwerking (of het ontbreken hieraan) vergaande consequenties heeft:

– Integratie van organisaties bij fusies en overnames

– Conflicten of verborgen conflicten in organisaties of teams

Hoe doen we dat?

Wij benaderen een organisatie als systeem en bepalen hoe de samenwerking verloopt. Dit doen we door het voeren van interviews en groepsgesprekken. Vervolgens begeleiden we organisaties en teams om te komen tot een betere samenwerking. 

 

Wil je kennismaken met Socrate? Stuur een bericht naar dialoog@socrate.nl

IN WELKE OMSTANDIGHEDEN LEVEREN WE DE MEESTE TOEGEVOEGDE WAARDE?​

Conflicten of verborgen conflicten in organisaties

Waar mensen samen werken is ruimte voor verbetering. 

Intervisie voor Leidinggevenden

De kracht van een open gesprek in een veilige setting is groot.

Fusie integratie

Organiseren van samenwerking in de nieuwe organisatie.

Socrate is opgericht door Bart van Beek en Klaas-Jan Klatten. Beiden hebben veel ervaring met het analyseren van organisaties en met het begeleiden van organisaties en personen in transities. Tijdens een aantal gezamenlijke projecten in 2020 is het Socrate-concept ontstaan.

Bart van Beek
Organisatie Coach

Bart zijn overtuiging is dat het maken van keuzes begint met beter inzicht. In de loop der jaren heeft hij veel organisaties en personen begeleid om te komen tot duurzame gedragsverandering. Het begeleiden van transformaties in organisaties vanuit de systeemvisie is steeds relevanter geworden. Bart zijn kracht is om mensen en teams vanuit zelfinzicht te bewegen naar ander gedrag en resultaat.

Klaas-Jan Klatten
Organisatie Coach

Klaas-Jan is sterk geïnteresseerd in mensen, de wijze waarop ze samenwerken en de patronen die hierin zijn ontstaan. Verandering en ontwikkeling in organisaties gaat over ‘ander gedrag’. Om mensen te begeleiden in het inzetten van ander gedrag, is inzicht in factoren die hun huidige gedrag bepalen een absolute voorwaarde. Klaas-Jan is in staat om ‘gebeurtenissen’ conceptueel te bekijken waardoor analyse mogelijk wordt.

Klaas-Jan en Bart samen: 1 + 1 = 3

In goed functionerende teams versterken de leden elkaar onderling, en dat geldt ook voor Klaas-Jan en Bart. Onderwerpen die tot hun expertise behoren zijn:

– Het zichtbaar maken van patronen.

– Interventies doen op systeemniveau.

– Samenwerking versterken.

– Optreden als schaduw-directie. 

– Teampotentieel ontwikkelen.

– Beïnvloeden van gedrag van mensen.

– Uitvoeren van een ‘organisatie Due-Diligence’ (gericht op het functioneren van de organisatie).

– Inzichtelijk maken van faal-, en succespatronen. 

– Intervisie voor leidinggevenden.