Socrate

Fusie integratie

Organiseren van samenwerking in de nieuwe organisatie.

Bij fusies en overnames ligt de focus vaak op het ‘doen van de deal’ en op cijfers. De toegevoegde waarde van de nieuwe organisatie ontstaat niet vanzelf. Om deze te realiseren is het organiseren van samenwerking in de nieuwe organisatie een voorwaarde. 

Wij hebben veel ervaring met het organiseren van samenwerking bij fusies en overnames.

Socrate in de praktijk

Een dealerholding in de automotive (300 fte) fuseerde met een andere dealerholding (400 fte). Wij hebben hier de integratie begeleid om te komen tot een nieuwe organisatie die in staat is om mee te bewegen met de dynamiek in de autobranche.


Als eerste hebben we een organisatie-analyse uitgevoerd zodat we het systeem van beide organisaties leerden kennen, en zicht kregen op de (verborgen) krachten die hierin speelden. 

Hierna startte de transitie-fase waarin we samen met het directieteam hebben bepaald welke keuzes er op lange en korte termijn gemaakt moesten worden. Tijdens de eerste 100 dagen hebben we directie en management intensief begeleid.