Socrate

Fusie en overname integratie

Integratie van organisaties bij fusies en overnames.

Bij fusies en overnames ligt de focus vaak op het ‘doen van de deal’ en op cijfers. De echte toegevoegde waarde en het realiseren van de fusie- of overnamedoelstellingen vindt echter pas plaats na de transactie. Om dit te realiseren moet de integratie van de organisaties zorgvuldig worden begeleid. Vanuit onze ervaringen hebben wij een bewezen werkwijze ontwikkeld die gericht is op realiseren van een succesvolle integratie met veel aandacht voor de menselijke kant van fusies en overnames.

Socrate in de praktijk

Bij een dealerholding in de automotive (300 fte) die ging fuseren met een andere dealerholding (400 fte) hebben we de integratie begeleid om te komen tot een nieuwe organisatie die in staat is om mee te bewegen met de dynamiek in de autobranche.


Als eerste hebben we een organisatie-analyse uitgevoerd zodat we het systeem van beide organisaties leerden kennen en zicht kregen op de (verborgen) krachten die hierin speelden. Met deze inzichten konden we rekening houden bij het kiezen van de begeleiding van de nieuwe organisatie. Vervolgens konden we gaan werken aan de transitie, waarbij we als eerste met de directie hebben bepaald hoe het dealerbedrijf van de toekomst er uit ziet, en wat dat betekent voor de keuzes die op korte termijn moeten worden gemaakt. Dit thema was één van de onderwerpen die we door middel van organisatiecoaching hebben geconcretiseerd. Tijdens de eerste 100 dagen hebben we directie en management intensief begeleid in de te maken keuzes op onder andere de volgende thema’s:


▪ De cultuur, van de nieuwe organisatie dient te passen bij de visie en kan vertaald worden naar leefregels en gedrag.

▪ Het zorgdragen voor de uitvoering hiervan ligt bij de leiding en de medewerkers. Wat vraagt dit van mensen en van het management?

▪ De verschillende fasen van de integratie vragen om een strakke regie en duidelijke communicatie.

 

Na deze 100 dagen is de integratie afgerond waarbij we directie en management in het komende jaar blijven begeleiden bij de realisatie van een succesvol nieuw dealerbedrijf.